Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması

BANKSOCKET, SATICI ’lara ilişkin bilgileri, aşağıdaki düzenlemeler haricinde ve müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz. Bu verilerin gizlilik ve güvenliği ile ilgili hususlar aşağıda düzenlenmekle taraflar arasında kabul edilmiş sayılır.

  1. Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası , vergi numarası ve banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler, SATICI ’nın uygulama üzerinden gerçekleştireceği faaliyetlerine istinaden, gerçekleşen satma ve satın alma gibi işlemlere ilişkin bilgiler, satılan ürünlere ilişkin bilgiler, ,fatura bilgileri, sistem yönetimi ile yapılan yazışmalar, Akıllı cihazlar/ Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri, Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler; Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler ve sabit sürücünüze yerleşen çerezler BANKSOCKET tarafından toplanan bilgilerdendir.
  2. BANKSOCKET, tarafından toplanan bu bilgiler, SATICI için kullanıcı desteği ve hizmetlerini sağlamak, uyuşmazlıkları ve uygulamadaki aksaklıkları gidermek, yasaklanmış ve kanuna aykırı faaliyetleri tespit etmek, tanıtımları ve hizmetleri kişiselleştirmek, hedeflenen pazarlama kanalları ile SATICI ’ya alanıyla ilgili bilgiler vermek, bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla kullanılır.
  3. SATICI, Sisteme giriş yapmak için belirlediği şifre veya diğer kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla sorumludur. Aksi halde hesap üzerinde kontrol kaybedilmesinden veya SATICI adına başkaları tarafından yapılan işlemler sonucunda SATICI ’nın uğrayacağı zararlardan veya üçüncü kişiler tarafından talep edilecek zararlardan BANKSOCKET sorumlu değildir.
  4. LİFOS, SATICI’ya ait verilerin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Ancak BANKSOCKET‘in SATICI verilerinin gizliliğini korumak için tüm önlemlerine rağmen, kötü niyetli kişiler ve zararlı yazılımlar sebebiyle, kişisel bilgilerin her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir. Bu sebeple SATICI, kişisel bilgilerini, şifre ve hesap bilgilerini; sisteme tanımladığı alt kullanıcılar ve çalışanları, müşteriler veya üçüncü diğer kişilerle paylaşması durumunda oluşacak zararlardan BANKSOCKET sorumlu değildir.
  5. SATICI, 6698 S. KVKK hükümlerini ve buna ilişkin alt düzenlemeler de dâhil olmak üzere, kişisel verilerin tabi olduğu/olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyacağını, ilgili mevzuatın belirlediği/belirleyeceği tüm önlemleri, tedbirleri ve gereklilikleri tam, zamanında ve gereği gibi yerine getireceğini, Müşteriler’den elde edeceği ve 6698 S. Kanun kapsamında “kişisel veri” olarak kabul edilecek her türlü veriden dolayı, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan “veri sorumlusu” sıfatını üzerinde bulundurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. SATICI, BANKSOCKET ‘e aktardığı her türlü kişisel veriyi, KVKK’na ve mevzuata uygun yollarla elde ettiğini ve işlediğini, bunları birbirlerine aktarmak için ilgili kişileri KVKK’nın 10. ve 11. Maddesindeki hakları konusunda bilgilendirdiğini, bu verilerin paylaşılması, taraflar arasındaki sözleşme kapsamında kullanılması ve yurt içine ve/veya yurtdışına her türlü gerçek ya da tüzel kişiye aktarılması için gerekli tüm izinleri aldığını, izni iptal olan kişisel verileri gecikmeksizin bildireceğini; bu verileri sadece taraflar arasındaki sözleşme amacı ve kapsamında kullanacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.
  7. SATICI, 6698 S. KVKK hükümlerini ve buna ilişkin alt düzenlemeler de dâhil olmak üzere, kişisel verilerin tabi olduğu/olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyacağını, ilgili mevzuatın belirlediği/belirleyeceği tüm önlemleri, tedbirleri ve gereklilikleri tam, zamanında ve gereği gibi yerine getireceğini MÜŞTERİ ’lerden elde edeceği ve 6698 S. Kanun kapsamında “kişisel veri” olarak kabul edilecek her türlü veriden dolayı, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan “veri sorumlusu” sıfatını üzerinde bulundurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. SATICI, 6698 S. Kanun’a ve bu kapsamda düzenlenen sözleşme nevi yükümlülüklere aykırı davranması nedeniyle doğacak her türlü idari para cezası veya zararı derhal ödeyeceğini/üstleneceğini ve hukuki uyuşmazlıkları da direkt üstlenerek BANKSOCKET ‘in bunlardan ayrı tutulmasını sağlayacağını kabul ve beyan eder.
  9. SATICI, Kullanıcılar tarafından üyelik formları ile veya sair surette kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmamakta ve Gizlilik ve Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar dışındaki hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.
  10. BANKSOCKET; İşlem, Hareket açıklamaları ve Tutar bilgileri verilerinin görüntülenmesini sağlar. Sizden sadece okuma yetkisi alır . 3. Kişilerle paylaşılması mümkün değildir. KVKK kanunları esas alınarak düzenlenmiştir.